Nabór osób do Komisji Konkursowej w celu realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej w 2016 r. w Piekarach Slaskich".