Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie projektu "Programu wspólpracy Miasta Piekary Slaskie z organizacjami pozarzadowymi w roku 2016"