Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly nr XXXIII/332/12 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których wlascicielem lub zarzadzajacym jest Gmina Piekary Slaskie