Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.