Zarządzenie Nr ORo.0050.504.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  11 września 2015 r.w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.