Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie do 31 grudnia 2014 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej