Nazwa rejestru

 

Wykaz stowarzyszen rejestrowych z siedziba w miescie Piekary Slaskie

Podstawa prawna

Art.8 ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach

Organ prowadzacy

ewidencje

Prezydent Miasta Piekary Slaskie (zadania starosty)

 

W imieniu Prezydenta przedmiotowy wykaz prowadzi Pelnomocnik Prezydenta Miasta Piekary Slaskie ds. Wspólpracy z Organizacjami Pozarzadowymi

Opis

 

Wykaz jest prowadzony w formie tradycyjnej (papierowej) i w formie elektronicznej. Kazde ze stowarzyszen ma swoja unikalna pozycje
w wykazie.
Oprócz wykazu organ prowadzi indywidualne akta kazdego ze stowarzyszen, w których skladana jest pelna dokumentacja.

Dane zawarte w ewidencji

 

W wykazie zamieszcza sie nastepujace dane: nazwę organizacji, adres siedziby organizacji, imię i nazwisko prezesa stowarzyszenia,numer KRS, adres strony internetowej - jeżeli został podany, cele statutowe.  

Sposób udostepniania

 

Na wniosek strony, informacji udziela sie pisemnie, ustnie, droga telefoniczna.

Nazwa procedury

Ewidencja stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Miejsce

 

Urzad Miasta w Piekarach Slaskich

ul. Zwirki 23A, pokój nr 2

Informacji

udziela

Angelika Wojtachnio
Pelnomocnik Prezydenta ds. Wspólpracy z Organizacjami Pozarzadowymi

Telefon:

0-32 77-61-471