W sprawie:
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej na terenie miasta Piekary Śląskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień (...)

Data uchwały:
2015-08-27

Numer uchwały:
XII/142/15

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2015-08-27

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4422