Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie okreslenia deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.