Sprawozdanie  z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie: zmiany uchwaly w sprawie ustanowienia stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiagniecia uczniów -  mieszkanców Piekar Slaskich oraz okreslenia zasad jego przyznawania.