Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach odzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z pózn. zm.)

Zawiadamiam o uchwaleniu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu polozonego na poludnie
od ul. Konarskiego w Piekarach Slaskich

Informuje jednoczesnie o mozliwosci zapoznania sie z trescia wyzej wymienionego dokumentu zatwierdzonego uchwala nr X/127/15 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 25 czerwca 2015r., ogloszona w Dzienniku Urzedowym Województwa Slaskiego w dniu 3 lipca 2015r. poz. 3598 wraz z uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko i  podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzedu Miasta Piekary Slaskie przy ul. Bytomskiej 92, w godzinach pracy Urzedu.