OBWIESZCZENIE NR 1/15 RADY MIASTA PIEKARY SLASKIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly Nr XXXIV/313/2001 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 30 pazdziernika 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy