W sprawie:
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej na terenie miasta Piekary Śląskie w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.

Data uchwały:
2015-06-25

Numer uchwały:
X/137/15

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2015-06-25