<>

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly nr XXI/307/12 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 27 wrzesnia 2012 r. w sprawie upowaznienia Zarzadu Spólki Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji  w Piekarach Slaskich Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.