Skład osobowy doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu Rady Miasta Piekary Śląskie VII kadencji 2014 - 2018 (od 28.05.2015 r. do 15.10.2015 r.):

  • radny Piotr Buchwald - Przewodniczący Komisji,
  • radny Tomasz Flodrowski - Wiceprzewodniczący Komisji,
  • radny Grzegorz Gowarzewski,
  • radna Małgorzata Gruszczyk.

Zakres działania doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu Rady Miasta Piekary Śląskie VII kadencji 2014 - 2018 (od 28.05.2015 r. do 15.10.2015 r.):

Zakres działania doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu reguluje Uchwała Nr VIII/110/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 maja 2015 r. i obejmuje opracowanie Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu.