W sprawie:
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
VI/72/15

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2157