W sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, zbywanej w wyniku uwzględnienia roszczenia, o którym mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Data uchwały:
2015-03-27

Numer uchwały:
VI/67/15

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2156