Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie przyjecia Regulaminu Nagrody Miasta Piekary Slaskie w dziedzinie kultury im. Wawrzynca Hajdy.