W sprawie:
zmiany uchwały Nr XVI/182/07 Rady Miasta Piekary Śląske z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej.

Data uchwały:
2015-02-26

Numer uchwały:
V/50/15

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1367