Piekary Slaskie, 23.02.2015.

  
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Piekary Slaskie ORo.050/405/2011 z pózniejszymi zmianami w sprawie zasad udzielania zamówien publicznych
oraz zawierania i rejestracji umów ponizej 14.000 Euro w Urzedzie Miasta Piekary Slaskie, skierowano poprzez strone internetowa Urzedu Miasta Piekary Slaskie 
zaproszenia do zlozenia oferty cenowej  na wykonanie przegladów technicznych budynków szkolnych i przedszkolnych w Piekarach Slaskich, zgodnie z art.62 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane tekst jednolity, Dz.U Nr243 poz.1623 z 12 listopada 2010 r. – z pózniejszymi zmianami .

Zamawiajacy, informuje iz w prowadzonym postepowaniu jw.za najkorzystniejsza  uznano  oferte:

Rafal Kwasny
Przeglady-Odbiory
33-383 Kraków
ul. Szwai 14/9 
 
cena brutto 3.610,00 zl