Sklad osobowy Komisji Przedsiebiorczosci i Innowacyjnosci Rynku Pracy Rady Miasta Piekary Slaskie VII kadencji 2014 - 2018:

 • radny Piotr Buchwald,
 • radny Tomasz Flodrowski - Przewodniczacy Komisji,
 • radna Malgorzata Gruszczyk,
 • radny Stanislaw Korfanty,
 • radna Marcelina Krawiec
 • radny Piotr Papaja,
 • radny Andrzej Wymyslo,
 • radny Grzegorz Zorychta - Wiceprzewodniczacy Komisji.

Zakres dzialania Komisji Przedsiebiorczosci i Innowacyjnosci Rynku Pracy Rady Miasta Piekary Slaskie VII kadencji 2014 - 2018:

 • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 • ocena dzialalnosci stref gospodarczych,
 • opiniowanie projektów uchwal dotyczacych funkcjonowania handlu, uslug, rzemiosla,
 • ocena komunikacji publicznej i transportu,
 • rozpatrywanie spraw dotyczacych tworzenia warunków rozwoju gospodarczego,
 • opiniowanie projektów uchwal i rozpatrywanie spraw dotyczacych ochrony zabytków, architektury i urbanistyki oraz rewitalizacji miasta,
 • rozpatrywanie spraw dotyczacych promocji miasta,
 • opiniowanie projektów uchwal i rozpatrywanie spraw dotyczacych rynku pracy,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez rade, przewodniczacego rady lub prezydenta oraz spraw przedkladanych przez czlonków komisji, radnych.