Skład osobowy stałej Komisji Społecznej - Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Piekary Ślaskie VII kadencji 2014 - 2018:

 • radny Maciej Czempiel,
 • radna Anna Gałbas - Wiceprzewodnicząca Komisji,
 • radny Grzegorz Gowarzewski,
 • radna Małgorzata Gruszczyk,
 • radna Gabriela Kossakowska,
 • radny Jerzy Krauza,
 • radny Stanisław Krauza,
 • radny Stanisław Plajzner - Przewodniczący Komisji
 • radny Krzysztof Seweryn - radny do dnia 23 marca 2018 r.
 • radny Marek Szewczyk,
 • radny Łukasz Ściebiorowski,
 • radny Andrzej Wymysło,
 • radny Czesław Wymysło,
 • radny Grzegorz Zorychta.

Zakres dzialania Komisji Społecznej - Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Piekary Śląskie VII kadencji 2014 - 2018:

 • rozpatrywanie spraw zwiazanych z polityka prorodzinna,
 • rozpatrywanie spraw i projektów uchwal zwiazanych z przeciwdzialaniem patologiom spolecznym oraz rozwiazywaniem problemów rodzin dysfunkcyjnych,
 • rozpatrywanie spraw i projektów uchwal zwiazanych z promocja zdrowia i programów profilaktycznych dla mieszkanców, ze szczególnym uwzglednieniem dzieci, osób starszych i kobiet w ciazy,
 • ocena dzialalnosci placówek sluzby,
 • rozpatrywanie spraw i projektów uchwal zwiazanych z profilaktyka i przeciwdzialaniem uzaleznieniom spolecznym,
 • rozpatrywanie spraw i projektów uchwal zwiazanych z pomoca spoleczna, w tym wspólpraca z osrodkami opiekunczymi,
 • rozpatrywanie spraw i projektów uchwal zwiazanych z wspieraniem osób niepelnosprawnych, likwidowaniem barier,
 • rozpatrywanie spraw i projektów uchwal zwiazanych z aktywizacja osób starszych i ocena funkcjonowania podmiotów dzialajacych na ich rzecz,
 • wspólpraca z organizacjami pozarzadowymi w zakresie polityki spolecznej, zdrowotnej i prorodzinnej,
 • opiniowanie projektów uchwal dotyczacych ochrony srodowiska i opieki nad zwierzetami,
 • rozpatrywanie spraw i projektów uchwal zwiazanych z ochrona przeciwpowodziowa,
 • opiniowanie projektów uchwal dotyczacych dzialalnosci komisji,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez rade, przewodniczacego rady lub prezydenta oraz spraw przedkladanych przez czlonków komisji, radnych,
 • rozpatrywanie spraw z zakresu bezpieczenstwa publicznego Miasta Piekary Slaskie.