Sklad osobowy stalej Komisji Budzetowo - Gospodarczej Rady Miasta Piekary Slaskie VII kadencji 2014 - 2018:

 • radny Piotr Buchwald,
 • radny Maciej Czempiel - Wiceprzewodniczacy Komisji, 
 • radny Tomasz Flodrowski
 • radny Grzegorz Gowarzewski,
 • radny Dariusz Iskanin - Przewodniczacy Komisji,
 • radny Stanislaw Korfanty,
 • radny Jerzy Krauza,
 • radny Piotr Papaja,
 • radny Krzysztof Seweryn - radny do dnia 23 marca 2018 r.,
 • radna Helena Warczok,
 • radny Czeslaw Wymyslo,
 • radny Grzegorz Zorychta.

Zakres dzialania Komisji Budzetowo - Gospodarczej Rady Miasta Piekary Slaskie VII kadencji 2014 - 2018:

 • opiniowanie projektu budzetu miasta zgodnie z procedura,
 • opiniowanie wykonania budzetu za pierwsze pólrocze i rok obrachunkowy,
 • opiniowanie projektów ze Strategii Rozwoju Miasta pod katem wykonalnosci finansowej,
 • opiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • opiniowanie projektów uchwal dotyczacych podatków lokalnych,
 • opiniowanie innych projektów uchwal majacych bezposredni wplyw na budzet,
 • ocena dysponowania majatkiem Miasta: kupno, sprzedaz, dzierzawa, najem, uzyczenie,
 • rozpatrywanie spraw i zagadnien dotyczacych Budzetu Obywatelskiego,
 • wykorzystanie funduszy unijnych,
 • opiniowanie projektów uchwal i rozpatrywanie spraw zwiazanych z gospodarka komunalna i infrastruktura miasta,
 • opiniowanie projektów uchwal dotyczacych zbycia i nabycia nieruchomosci przez miasto,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez rade, przewodniczacego rady lub prezydenta miasta oraz sprawy przedkladanych przez czlonków komisji, radnych.