Obwieszczenie Miejskiej  Komisji Wyborczej w Piekarach Śląskich   z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Piekary Śląskie  w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.