Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piekarach Śląskich  z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w wyborach do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na  dzień 16  listopada 2014 r.