Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego dot. Uchwały Nr XLIII/587/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 28.08.2014 r. w sprawie ustanowienia nagrody za najlepsze prace końcowe studentów szkół wyższych poszerzających wiedzę o Piekarach Śląskich w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.