Komunikat  Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2014 r.