Wyznaczono na obszarze Miasta Piekary Śląskie miejsca na bezpłatne umieszczanie  urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów  miast zarządzonymi  na  dzień 16 listopada 2014r.