Powołano zespół pomocniczy do wykonania na terenie Miasta Piekary Śląskie zadań związanych z wyborami do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.