Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIV/350/12 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie stawek oplat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków  komunikacyjnych, których wlascicielem lub zarzadzajacym jest Miasto Piekary Slaskie.