Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dot. projektu uchwaly w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu