Sprawozdanie

z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych zmiany uchwaly Nr XL/535/14 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powolania Rady Seniorów w Piekarach Slaskich.