Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie powolania Rady Seniorów w Piekarach Slaskich