Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie przyjecia "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Miasta Piekary SLaskie na lata 2014-2016"