Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie budzetu partycypacyjnego w Piekarach Slaskich