Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly sprawie zmiany Statutu Piekar Slaskich Miasta na prawach powiatu.