Zarzadzenie Nr ORo.0050.179.2014 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji  projektu uchwaly w sprawie zmiany Statutu Piekar Slaskich Miasta na prawach powiatu.