Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie nadania statutu Zakladowi Ekonomiczno-Finansowej Obslugi Placówek Oswiatowych w Piekarach Slaskich