Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w zakresie dozywiania w formie posilku albo swiadczenia rzeczowego w postaci produktów zywnosciowych dla osób i rodzin objetych Gminnym Programem Oslonowym w zakresie dozywiania na lata 2014-2020 realizowanym w zwiazku z Uchwala Rady Ministrów nr 221 z dnia 10.12.2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania „Pomoc panstwa w zakresie dozywiania” na lata 2014-2020