Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie przyjecia Gminnego Programu Oslonowego w zakresie dozywiania na lata 2014-2020