Data posiedzenia:
2014-03-24

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołów z sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

3. Omówienie budżetu partycypacyjnego.

4. Sprawy bieżące.

5. Wnioski i wolne głosy radnych.

6. Zakończenie obrad.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84,
Godzina: 15.30.

W posiedzeniu mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.