Zarzadzenie Nr ORo.0050.154.2014 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 11 marca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  projektu uchwaly w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego do przyznania nieodplatnie pomocy w zakresie dozywiania w formie posilku, swiadczenia pienieznego na zakup posilku lub zywnosci albo swiadczenia rzeczowego  w postaci produktów zywnosciowych dla osób i rodzin objetych Gminnym Programem Oslonowym w zakresie dozywiania na lata 2014-2020 realizowanym w zwiazku z Uchwala Rady

Ministrów nr 221 z dnia 10.12.2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania „Pomoc panstwa w zakresie dozywiania” na lata 2014-2020