Zarzadzenie Nr ORo.0050.153.2014 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 11 marca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  projektu uchwaly w sprawie przyjecia Gminnego Programu Oslonowego w zakresie dozywiania na lata 2014-2020