Zbiór decyzji administracyjnych o zmianie imion i nazwisk:

 

Warunki udostępniania danych

Sposób udostępniania danych

Zakres udostępniania danych

Termin udostępniania danych

Warunki udostępniania danych

Format udostępniania danych

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze

Zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

  • Dz.U.01.128.1402 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

  • Dz.U.99.11.95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.