Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów polozonych w rejonie ul. Gimnazjalnej w Piekarach Slaskich_Uchwala Nr XXVII/399/13 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 25.04.2013