Data posiedzenia:
2014-02-03

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji MRM Piekary Śląskie.

3. Omówienie zasad funkcjonowania stowarzyszeń.

4. Omówienie akcji pomocy Dawidowi.

5. Wnioski i wolne głosy Radnych.

6. Zakończenie obrad.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84,
Godzina: 16.30.

W posiedzeniu mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.