Informacja Prezydenta Miasta Bytomia dotyczaca przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko i wszczecie postepowania, wydania decyzji dla realizacji p.n."Budowa ukladu drogowego na terenach zlokalizowanych po pólnocnej stronie Rozdzienskiego realizowanego w ramach projektu - Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Slaskich funkcji gospodaczej. Faza opracowania Dokumentacji.