Data posiedzenia:
2013-12-16

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Inauguracyjnej MRM Piekary Śląskie i II sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

3. Omówienie akcji "Piekarzanie pomagają piekarzanom".

4. Omówienie projektu Planu Pracy Młodzieżowej Rady Miasta w kadencji 2013-2014.

5. Wnioski i wolne głosy radnych.

6. Zakończenie obrad.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84,
Godzina: 16.30.

W posiedzeniu mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.