Data posiedzenia:
2013-11-25

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Inauguracyjnej MRM Piekary Śląskie.

3. Przedstawienie informacji na temat udziału przedstawicieli MRM w konferencji pt.: "Ambasadorzy Niemożliwego - Młodzi dla Młodych".

4. Omówienie poprzedniej kadencji MRM.

5. Opracowanie planu na rozpoczętą kadencję.

6. Wnioski i wolne głosy Radnych.

7. Zakończenie obrad.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84,
Godzina: 15.30.

W posiedzeniu mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.