Data posiedzenia:
2013-10-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przywitanie.

2. Młodzieżowa Rada Miasta jako organ konsultacyjno-edukacyjny.

3. Przedstawienie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.

4. Ślubowanie Radnych Młodzieżowej Rady Miasta.

5. Wybory:
- Przewodniczącego,
- Wiceprzewodniczącego,
- Sekretarza.

6. Zakończenie.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84,
Godzina: 15.00.

W posiedzeniu mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.